Osiągnięcia

Osiągnięcia


 

W 2006, 2007 i 2008 ,2009 i 2010 roku firma nasza otrzymała wyróżnienie za wzrost obrotów “Gazele Biznesu” co umotywowało nas do jeszcze cięższej pracy aby zapewnić jak najbardziej profesjonalną obsługę naszych klientów.


Z zadowoleniem informujemy, że nasza firma, po raz pierwszy znalazła się w prestiżowym zestawieniu Diamenty Forbesa za 2009 rok w kategorii firmy małe 5 – 50 mln zł. W aktualnym, już trzecim z kolei rankingu znalazły się firmy, które najbardziej dynamicznie zwiększały swą wartość w latach 2005-2007. Lista Diamentów Forbesa opracowywana jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, uwzględniającej zarówno wyniki finansowe jak i wartość ich majątku. Metoda ta umożliwia zmierzenie potencjału przedsiębiorstw, przy uwzględnieniu wielkości realizowanych inwestycji oraz zdolności do powiększania sprzedaży i zysków.

2009.05. Otrzymanie certyfikatu “Przejrzysta Firma”. Niniejszy certyfikat “Przejrzysta Firma” otrzymaliśmy jako wyróżnienie świadczące o rzetelności w wywiązywaniu się z obowiązku publikacji sprawozdań finansowych. Jest wyrazem naszej wiarygodności i uczciwości finansowej.