Emisja Spalin

Ważne – Rozporządzenie o wymogach dotyczących emisji spalin dla kotłów.


Pragniemy poinformować ,że zostało podpisane rozporządzenie o wymaganiach dotyczących emisji spalin dla kotłów.

Od 1 października 2017 roku zakazana będzie produkcja kotłów na paliwa stałe klasy niższej niż 5.

Natomiast kotły niższej klasy wyprodukowane przed 1 października będzie można sprzedawać do 1 lipca 2018.